Agility

FCI Yonetmeligi Agility

Ulusal/ Uluslararası Yarışmalar 

– FCI kurallarının temel amacı uluslar arası yarışmalar içn bir standart belirlemektir. Uluslar
arası kuralları ve ekipman standartlarını standartize etmektir.
Ulusal köpek ırk dernekleri ise kendi kurallarını ve düzenlemelerini geliştirmeyi temel alarak
ihtiyaçları karşılar.
Giriş
Çeviklik yarışmaları tüm köpeklere açıktır.
– Yarışmalar köpeklerin zeka değerlerini değerlendirmek ve geliştirmek için faydalı olan ve
engelleri müzakere ederek değerlendirebildiklerini ölçmek amacıyla yapılır.
– Toplum içinde köpek entegrasyonunu geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim ve sportif
aktivitedir.
– Köpek ve eğitmeni arasında iyi bir uyum gerekmektedir.
–Yarışmacıların ilk eğitimi ve temel eğitimi olması gerekir.
Katagorileri
Üç katagori bulunmaktadır.
S [small(küçük)] = Omuz ölçüleri en az 35 cm olan köpekler için
M[ medium(orta)] = Omuz ölçüleri 35-43 cm olan köpekler için
L [ large(büyük)] = Omuz ölçüleri 43 cm ve üzeri köpekler için
İÇERİK
– Engeller bir çok çeşit olarak tasarlanmıştır: bunlar zorluk ve hız derecesine göredir.
Köpek önceden belirlenmiş bir zaman içinde parkuru tamamlamak zorundadır ve
engelleri doğru sırayla geçerek parkuru tamamlayabilmelidir..
1) Genel
 Gerekli çeviklik parkur yayılımının çevresi en az 30mx40m boyutlarında
olmalıdır.eğer aynı anda iki ayrı çeviklik parkuru kullanıcak ise İki parkur arasındaki
mesafe yaklaşık 10m olmalıdır, aralarında geçişi kapalı bölümü olması tavsiye edilir.
 Çevikili parkuru düz bir hatta kurulacak ise parkurun gerçek uzunluğunun 100m ve
200m arasında olması gerekir. 7’den az 22’ den fazla engel olmamalı bir rekabet seti
14 engel içermelidir.
 Atlanacak maksimum genişlik küçük 30 cm, orta 40cm, büyük 55 cm olmalıdır.
 4m ve 7m katagorosi küçük, 5m ve 7m orta, büyük
 Eğitmen her engeli geçirtmek zorundadır.
2) Dersin tasarımı
 Bir yarışmaya başlamadan önce herşey yönetmenin emrinde olacak ve denetleyecek.
 Gerekli standartları karşılayacak, parkur tasarımını yapacak, parkurun uzunluğunu
belirleyecek.
 iyi tasarlanmış bir parkurda köpeğin kolayca ve sorunsuz olarak tamamlamasını
sağlayacak.
 Amaç köpeğin engellerin üstündeki kontrollü dengesi ve hızı olmalıdır. Engelleirn pozisyon tasarımının sık sık değiştirilmesi tavsiye edilir.
3) Rekabet ilerleme
* Yarışma başlamadan önce yönetici eğitimcilere brifing vermelidir. Bu brifingte; rekabet,
standart parkur süresi; azami oyun alanı saati, ve oyunun kuralları hatırlatmış olacaktır.
a) Satandart Kurs Süresi (ÖTV ) Belirlenmesi
Hız belirlenmiş olacaktır. Ortalama olarak 1 metredeki hızı ölçülecektir. Belirlenen
hız, rekabetteki dersin zorluk derecesine bağlıdır.
Sct ( saniye olarak ) seçilmiş hızı (N/ S) ile tabii uzunluk bölünmesi ile belirlenecektir.
Örnegin = 160m uzunluğundaki engeli 4.0 N/S ‘de geçtiyse köpek hesap yapılırken
160/4.0 bulunur.
b) Azami ders saati (MCT) Belirlenmesi
MCT ‘nin 1,5 katı ÖTV veya 2 kereden fazla ÖTV az olmalıdır.
c) Yarışmaya başlama ve ilerleme
Başkanın verdiği başlama sinyalinden sonra ; eğitmenin kendi konumunu belirleme
hakkı vardır. Oturabilir , ayakta durabilir.
Dünya şampiyonası prosüdürüne göre,
yönetmenin başlama sinyali vermeden 15 sn. önce eğitmene işaret etmesi gerekiyor.
Komutlar ve sinyaller her defasında verilmelidir.
Eğitmen müzakere sırasında engellerin olduğu yere gitmemeli.
Rekabet veya denemeler, köpek bitiş çizgisini geçtiğinde tutulan zaman durdurulur.
Engeller
FCI tarafından belirlenen engeller şunlardır:
Atlama Kontak Diğerleri
– Kolay – Güz – Düz tünel
– viyadük ve duvar – A çerçevesi – Tüp tünel
– lastik(katılımcı) – Köpek yürüyüşü – Dokunma direkleri
– Uzun Atlama
– Tablo
Engeller köpekler için güvenli olmalı ve aşağıdaki kurallara uymalıdır.
Temas bölgelerinin renkleri beyaz, siyah ve kahverengi olabilir.
Güçlükler
a) Yalnız
L= Large(Büyük) : 55 cm
M= Medium(Orta) : 35- 45 cm
S= Samall(Küçük) : 25-35 cmMinumum genişlik 65 cm
Maksumum genişlik 1.50 cm
– Parkuru oluşturacak olan parçalar (metal,ahşap veya sentetik malzeme) ile kurulabilir.
Paneller, kapılar vb üst kısımlar tahta olabilir.
– Kutup 3-5 cm’lik bir çapa sahip ve en az üç karşıt renkte olmalıdır.
– Engellerde kanatlar vardır. Bu kanatlar bir metre yüksekliğinde olmalıdır. Genişliği en
az 40 cm en fazla 60 cm olmalıdır.
– Kanatlar konik başlangıcından en az 75 cm yükseklikteki en az 75 cm yükseklikte
olmalıdır.
– Köpeklerin kanatların herhangi bir yerinden, atından yada üstünden geçmesi mümkün
olmamalıdır.
b) Yayılmış
çift olacak şekilde öğeler bir araya yerleştirilir. Direklerin arasında 15-25 cm arasında bir
yükseklik farkı olmalıdır. Direklerin başlangıcından bitimine kadar artan yüksekliklerde
olması gerekiyor.
Yüksek kutup- ilkinden en az 10 cn daha geniş olması gerekir.
Geri = L 55-65 cm M 35- 45 cm S 25- 35 cm
Toplam derinliği L=50 cm M= 40 cm S= 30cm aşmamalıdır.
Engellerdeki kanatların kutupların çıkarılabilir olması ve çıkıntılı olması gerekiyor.kaygan
Duvar = Boyut L= 55-65 cm M= 35-45 cm S= 25-35 cm
Minimum genişlik = 1.20m
Maksimum genişlik = 1.50 m alt kısmı yaklaşık 20 cm.üst kısmının kalınlığı 10cm olmalıdır.
Panel 1 yada 2 tünel şeklinde açıklığa sahip olabilr. İstenildiğinde birimler değiştirilebilir
olmalıdır.
Birimlerin şekli = Sütünlar en az 1 m yükekliğinde olmalı ve merkezi panele bağlı olması
gerekir. Sütunun genişliği ve derinliği en az 20 cm en fazla 40 cm
Tablo : Minumum = 0,90 x 0.90 m Maksimum = 1.20 m
Tablo kaygan olmamalı ve yüzeyi kararlı olmalıdır. Elektronik zamanlama cihazı (sesli ve 5
saniye sonra sinyalli).tablo içine yerleştirilmiş olmalıdır. Tablo yüzeyi üzerine üst kenarları
etrafında geniş, tablo köşeleri olmamalıdır ve köpek için tehlikeli olmalıdır. Tablo yan
yüzeyleri ile zıt renkte olmalıdır.
Köpek yürüyüş yolu (dog walk)
Yükseklik; Minimum 1.20m – maksimum 1.30m olmalıdır. Plakalar en az 3,60 m olmalıdır
maksimum 3,50m ve minimum 30 cm genişliğinde olmalıdır.
Engelin yüzeyi kaymaz olmalıdır. Her rampada kaymaz parçalar olmalıdır, her aralık 25cm ve
düzenli olmalıdır. Tırmanış esnasında kaymayı engellemek için 10 cm aralıklarda olabilir.
Kaburgaların genişliği 20mm olmalıdır. Köpeğe zarar vermemesi için bu kaburgaların keskin
kenarları olmamalıdır.
Her rampanın yan kenarları farklı renklerde olmalıdır. Köpek yürüyüşünün güvenli olabilmesi
için destek yapıları olmalıdır.Göz kontağı
Tahta; 3,60m uzunluğunda ve 30 cm genişliğinde olmalıdır, en az bir tanesi 3,80m olabilir.
Yerden yüksekliği 60 cm olmalıdır.
İletişim Alanları = Köpek yürüyüşünde kullanıldığı gibi burada da elektronik rehber
kullanılabilir. Engellerin yüzeyi kaygan olmamalı. Ancak Anti –slip kaburgalara izin
verilmez.
Giriş = Bir kilo ağırlığındaki bir cisim tahterevalliye konulduğunda bu yükün sayesinde
tahterevallinin 2 -3 sn için de eğilmesi önerilir. Pivot noktası 10 cm den fazla olmamalıdır.
A- Çerçevesi = iki rampa A- Şekilli
Genişlik = 90 cm – 1,15 arasında olmalıdır.
Apeks 1,71 olmalıdır. Tüm köpekler içn rampaların uzunluğu 2,65 m- 2,75 m
arasında olmalıdır.
Engelin yüzeyi kaymaz olmalıdır. Her rampada düzenli aralıklarla slip kaburgalar olmalıdır.
Bunun olmasının nedeni kaymayı önlemek ve tırmanışı kolaylaştıemaktır. Bu kaburgalar
rampa başlangıcından 10 cm sonra başlamalıdır. 20 mm arasında olamalıdır. Her rampa alt
kısmından (yanlarda farklı bir renge sahip olacak şekilde) temas alanı belirltimelidir.
Çerçevelerin üst kısmı köpekler içn tehlikelki olmamalıdır.
Direkleri= Kutuplar sert ve 3-5 cm’lik bir çapa sahiptir.
Kutup yüksekliği 1-1,20m ve 60 cm aralıklarla yerleştirilmelidir.
Direkler ahşap veya güvenli sentetetik malzemelerle yapılmalıdır. Metalden yapılmış
olmamalıdır. Çerçevesi 8 mm den daha kalın olmayan ve 8 cm den geniş olmamalıdır.
Çerçevenin bacakları normal dizisi sırasında köpek şeklinde olmamalıdır.
Tüp tünel = Çap: 60cm Uzunluk : 3 – 6 cm Esnek , bir veya birden çok virajlı olabilir.
Düz tünel = 90 cm derinliğinde rjit konstrüksiyonlu bir giriş olmalıdır.
Girişinde 60 cm yüksekliğinde 60 – 65 cm genişliğinde olmalıdır.
Çıkış esnek malzemeden 2,50 m – 3,00 m olmalıdır. 60- 65 m çapında olmalıdır. Eğer
mümkünse , çıkış aşağı saptanmış olmalıdır, mandaları fazla olmalıdır (50cm)
Tünel girişinde hareketini önlemek için emniyete alınmalıdır. Ön kenarı girişinde koruyucu
malzeme ile kaplı olmalıdır.
Lastik : Diyafram çapı : 45 cm – 60 cm
Yerden açıklık merkezi : L= 80 cm M ve S = 55 cm
Lastik yüksekliğinin ( zincirler veya halat) sabit yada rijit bağlantılarla ayarlanabilir olmasına
izin verilmez.
Lastiğin alt yarısı , güvenlik nedenlerinden dolayı kapalı yada doldurulmuş olmalıdır. Kopma
lastikte kullanılabilir. Engelin tbanı yaklaşık 1,5 x ölçülebililen yüksekliği olmalıdır.yerden
lastiğin üst kısmına kadar.
Çerçevenin genişliği 1,50m’yi aşmamalıdır. İç ve dış mesafesi dik, lastiğin dış kenarı 15 cm
den az olmalıdır.
Uzun atlama : 2-5 adet uzun atlamadan oluşmuştur.Toplam uzunluk: L: 1,20-1,50m(4 ila 5 birim)
M: 70-90 cm (3 ila 4 birim)
S : 40-70 cm (2 brim)
Atlatma genişliği: 1.20m
Birimlerin artan düzende yerleştrilmelidir ön kısmının en düşük yükseklği 28 cm olmalıdır.
Başlangıç- Bitiş : başlangıç ve bitiş çizgisine 1 m mesafede yerleştirilmelidir. İlk ve son
olarak bir engelin, işaretleyici kutuplar arasındaki mesafe 50 cm olmalıdır. Sağ ve sol da yer
olmalıdır. Köpek ilk engeli hatalı bitirirse o zaman ret alır. Başlangıçla bitiş çizgisi arası en az
6m olmalıdır.
Değerlendirme :
Yarışma kararları kesindir ve hiç kimse tarafından değiştirilemez.
1) Genel
Burada ki amaç çeviklik (agility) yarışmaları içinde köpeğin durumunu müzakere
etmektir. Ancak agility yarışmalarında çeviklik ve hız arasında bir denge olmalıdır.
Eşit bitirme gibi durumlarda, yarışma hataları en az olan köpek tercih edilmelidir. Her
ikisi de eşit olan durumlarda köpekler eşit sayılır ve her ikisi de aynı dereceyle unvan
alırlar.
2) Arızalar
Uygulanan arızalar şunlardır:
a) Saniyede ki tek bir hata ÖTV aşılmasını engelleyebilir.
b) Genel:
 Eğitmen işaretlenen başlangıç ve bitiş kutuplarının arasına geçmemelidir. Köpeklerin
hepsi aynı anda başlamalıdırlar.
 5 hataları olduğunda eğitmen hatalı sayılacaktır.
c) Hata:
Tüm derslerde toplam hata sayısı 5 tane olabilir.
Nakavt :
Engelde herhangi bir arıza olduğunda nakavt olur.
Talebin Reddi:
Köpek herhangi bir engelin üzerin de durması durumunda, lastik çerçeve içinde uzun
atlama yaparken yürürse, tünel içinde baş ve ya pençe koyması durumda talebin reddi
durumu olur.
İletişim Alanı:
Köpeğin pençe bölümüne rötuş yapmak gerekir. Bunu yapmamak 5 hatadan biri sayılır.
Talebin reddi durumu elemeye neden olabilir.
Aynı hata dokuma direkleri içinde geçerlidir.
Hakem temas noktası eksik olan köpeği cezalandırabilir.
Çeviklik Yönetmeliği:
Tek bir engel olarak aynı şekilde değerlendirilecektir.
Köpek geçerken lastik kaçarsa köpeğin elenmesi gerçekleşir.
3) Eleme
 Yakışmayan davranış Köpeğe sert davranma
 Maksimum yarışma süresini aşma
 Üç kere reddedilmek
 Engel sırasına uymamak
 Engellere yanlış yönden başlamak
 Köpeğin engelleri doğru şekilde geçememesi
 Eğitmenin kendisi engel altından geçerse
 Elektronik zamanlama tablosu kullanılırsa
 Elektronik geri sayımla başlaması
 Eğitmenin elinde herhangi bir şey tutması
 Başlamadan önce başlangıç çizgisini geçmek
 Köpeğin sıra numarasının olmaması
 Yarışmaya hakem tarafından talimat verilmeden başlanması
 Köpeğin tasmasının ipini bırakması durumunda
 Köpeğin eğitmenin kontrolü dışına çıkması
 Köpeğin diğer köpeklere saldırması durumunda
Bu durumlardan herhangi biri olması durumda diskalifiye gerçekleşir. Eleme nedeni
açıkça belirtilmelidir.
Yarışmanın yöneticisi tüm beklenmedik durumlarla uğraşmalıdır ve her zaman mutlaka
tutarlı olmalıdır.
4) Mücbir Sebep
Eğitmenin kontrolü dışında olan koşullarda örneğin düz tünel devrildiğinde engel tamir
edilir ya da yenilenir ve köpek yarışa tekrar başlayabilir.
Köpek yeniden yarışa başladığında tüm hataları geçerli olacaktır.
YETERLİLİK (AGILITY) BELGESİ
Çeviklik testlerinde, aşağıda ki gibi derecelendirilir;
1-5,99 MÜKEMMEL
6-15,99 ÇOK İYİ
16-25,99 İYİ
26 dan fazla YETERSİZ
FCI AGILITY BELGESİ yeterlilik belgesinde 3 kere mükemmel derecesini alanlara
verilir .
SONUÇLAR
Aşağıda ki yerlerde karar dikkate alınır.
Toplam Hatalar (kurs + zaman hataları) aynı olduğu durumlarda ders hatalarına bakılır.
Toplam hatalar ve ders hataları aynı olma durumunda hıza bakılır.
Örnek: 60 sn ile SCT
Köpek Hatalar Zaman Zaman Fayları Toplam Faylar Yer
7 5 58,71 0,00 5,00 3
12 0 65,00 5,00 5,00 1
18 5 57,25 0,00 5,00 2
4 0 68,32 8,32 8,32 4
15 10 59,17 0,00 10,00 62 5 65,00 5,00 10,00 5
ORGANİZE YARIŞMASI
Yarışma düzenlemek için kulüplerin olması gerekmektedir.
1. En az 20×40 metrelik halka olmalıdır. Halkanın yüzeyi köpek veya eğitmen için hiçbir
engel teşkil etmemeli ( kırık cam, çivi, delik, yüzey üzerinde potluk).
2. Kennel Kulubün de hakemlik yapabilmesi için FCI tarafından kişinin onaylanması
gerekir.
3. Sorunsuz bir yarışma için gerekli engel sırası oluşturulmalı.
4. Köpeklerin gözleri kapalı getirilmesi durumunda kabul edilemez.
5. Bir yedek bir resmi iki hakem olması gerekmektedir.
6. Engeller geçildikten sonra devrilen bozulan tüneller ya da engeller görevliler ( 2 kişi)
tarafından yarışmayı engellemeyecek şekilde düzeltilmelidir.
7. Minimum iki sekreter köpeklerin belgelerini düzenleme ve ayrıştırma görevinde
olmalıdır.
8. Yarışmaya başlarken zil sesi ile başlanmalıdır.
9. Yöneticinin talimatlarına göre ders ve ekip oluşturulur. Bir ekip 6 kişiden oluşur.
YARIŞMALARA GİRME YETKİSİ
Yarışmalara girebilmek için aranan şartlar arasında ulusal çeviklik testleri yer almaktadır.
Ulusal çeviklik testleri;
FCI tarafından onaylanmış sertifika. Bu sertifikayı alabilmek için çeviklik testlerinin
geçilmesi gerekmektedir.
18 ay boyunca tüm ırklar tarafından tanınan Kennel Klubünde bir soy kütüğü olmalıdır.
Yarışmacılar, kayıt defterine yarışma sonuçlarıyla birlikte kayıtlı olmalılar.
Böylelikle uluslar arası yarışmalara katılma hakları doğar.
ÇEVİKLİK yarışmalarına katılmak için uygun olmayanlar;
 Hamile köpekler
 Hasta veya görünüşünde zarar görmüş köpekler
 Doping alan köpekler
Köpeklerin aşı sertifikası olmalıdır.
Bir kulübe bağlı olmaları gerekmektedir.
FCI tarafından kabul edilmiş ya da kendi ülkelerinde resmi test sonuçları olmalıdır.
Yarışmacılar başkanın belirlediği şekilde ve düzgün giyinmelidir.
Herhangi bir ceza alındığında eğitmen temyize başvurabilir.
Organize kulüp herhangi bir yarışmaya girişi reddetme hakkına sahiptir.
TESTLER / KATAGORİLERİ & SINIFLAR
İki tür organize vardır;
1) Resmi çeviklik testleri FCI tarafından onaylanmış olmalıdır.
2) Gayrı resmi çeviklik testleri
Üç kategori bulunmaktadır:
S (küçük) – M(Orta) – L(Büyük)
Not: yalnızca köpekler bu kategoriye girebilir. FCI tarafından onaylanmış çeviklik belgesi
olması gerekir ve kayıt defterinde yer almalıdır.FCI tarafından onaylanmış resmi çeviklik testleri 18 aydan büyük ve safkan olan köpekler
kabul edilir.
İki resmi sınıf vardır:
– Çeviklik ( iletişim, ekipman ve masa dahil olmak üzere )
– Zıplama (iletişim, ekipman dahil masa hariç )
Bu sınıflar üç düzeye ayrılır:
a) Agility/ Atlama 1
Çeviklik belgesi olamayan köpekler içindir.
b) Agility/ Atlama 2
Çeviklik belgesi almış köpekler içindir.
c) Agility / Atlama 3
Çeviklik içinde ilk 3 içinde yer alan köpekler içindir.
Köpekler yarışmaya ve ya derslere başlamadan önce engeller düzenlenmelidir.
Çeviklik belirlenirken Agility1-2-3 arasında fark olmalıdır. Bu fark uzunluk ve zorluk
dercesine göre olmalıdır. Bunun nedeni ÖTV yi belirlemek için seçilmiş bir hızdır.
S,M,L—kuralları tüm kategoriler için geçerli olması dışında engeller şartlara uygun
olmalıdır. Küçük ve orta ölçekli köpekler için tanımlanmıştır.
Yetkililer testlerde elde edilen sonuçlar rekorlar köpeğin lisansına kaydedilmelidir.
Ulusal şampiyonalarda ve dünya şampiyonalarında bugüne kadar belirlenen bütün
kriterler uygulanmalıdır.
3) Resmi olmayan çeviklik testleri
Her ülkenin insiyatifine bırakılan testlerdir. Bu resmi olmayan yarışmalarda çeviklik
idealleri yüksek tutulmalıdır. Bu testler organize eden kulüpler tarafından mevzuatları
belirlenir.
C. FCI DÜNYA AGILITY ŞAMPİYONASI
1. Organizasyon
Dünya agilty yarışması yılda bir kere düzenlenmektedir. Kazanalar Dünya Çeviklik
Şampiyonasını kazanmış olacaklardır.
bu şampiyonayı organize etmek isteyen herhangi bir kuruluşun 5 yıl önceden başvurması
gerekmektedir. Yarışma ekim aynın ilk hafta sonu yapılmaktadır. FCI Çeviklik Komitesi
tarafından onaylanması gerekmektedir.
Uygulamalar aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 Yarışmayı düzenlemek isteyenin resmi adresi adı olmalıdır
 Tesislerin açıklanması gerekmektedir.
 Her şeyin şartnameye uygun yürütülmesi gerekmektedir.
Tesislerin halka açık seçilmesinin yanı sıra mevcut kaynakların tanımı yapılmak
zorundadır. Bu düzenlemelere bağlı şampiyonanın özelliklerini taşımalıdır.
Dünya Agility Şampiyonası FCI üyesi ülkelerin üst eğitmenlerinin yer aldığı bir olaydır.
Organizasyonu yapan ülkenin Dünya Şampiyonası prestijine uygun olmalıdır.
Ev sahibi ülke gerekli tüm malzemeleri sağlayacaktır. Etkinliğin yapılacağı yerde iyi bir atmosfer sağlanmalıdır. Medya ( basın, radyo, TV vs)
ile temasa geçilmelidir. Böylelikle büyük izleyici kitlesi ve katılım sağlanır. Böylelikle
teşvik söz konusu olur.
En az 6 ay öncesinden haber verilmelidir. Yarışma kuralları ve kıyafetler belirlenmelidir..
FCI çeviklik komitesi ilgili özellikleri sağlayacak temsilci atayacaktır.
2. Testler
Yarışmalarda çeviklik ölçülürken elektronik tablo olmalıdır ve zamanlama elektronik
yapılmalıdır.
Kartvizit, ekipman veya tablo olmadan derslere katılım olmamalıdır.
İki sonuç birbirine eklenir Dünya Agility Şampiyonu olacak galibi belirlenir.
Her katılımcı ülkeye kategori başına 4 kişiden oluşan bir ekip ile katılım izini verilir. Tabii
onaylı engeller içermelidir. Kazanan takımı belirlemek için her yarışmada en iyi üç köpek
değerlendirilir ve kazanan takım belirlenir. Kazanan takım Dünya Çeviklik
Şampiyonasına çağırılır.
Her kategori için köpekler testlerden geçmiş olmalıdır.
3. Uygulamalar
4. Dünya Çeviklik Şampiyonası için FCI a bağlı AKC, CKC ve GB Kennel Kulüplerin
aşağıdaki kurallara göre takım seçmesine izin verilir.
-Köpeğin sahipleri ve eğitmenlerinin ülkenin vatandaşlığına sahip olmalı ya da onların yasal
ikamet belgesi olması gerekir.
-Köpeğin soy kütüğüne kayıtlı olması gerekmektedir.
-Her eğitmen maksimum 4 köpek ile yarışmaya katılabilir.
-Herhangi bir sorun çıkarsa FCI genel kuruluna sevk edilir.
Dünya Şampiyonasında rakip olabilmek için, köpeklerin FCI tarafından tanınan bir soyağacı
olmalıdır. Ve yeterlilik te Mükemmel ya da çeciklik 2 yada 3 ten Çok İyi yi alması
gerekmektedir.
Yarışmaya girmeden önce bütün kriterlerin ve belgelerin tamamlanmış, düzgün doldurulmuş
ve imzalanmış olması gerekmektedir.
Aynı zamanda takım lideri ve çalıştırıcı atanacaktır ve sorunluluk onlarda olacaktır.
5. Halka Ekipmanları
Onaylanmış engellerden oluşan çeviklik setleri aşağıdaki gibi olmalıdır;
Direkleri ( 1 fırça çit, tam panel ile 1 engelde 14 engelli kapı ve 1 kutup çatısına izin verilir. 1
lastik (kopan lastik tavsiye edilir) , 1 duvar veya 4 ila 5 cm olmalıdır.
Viyadük, bir köpek yürüyüşü, çerçeve, göz teması, dokunma direkleri, elektronik zamanlama
cihazı, 1 uzun atlama, 2 tüp tünel ve 1 düz tünel üzerine yerleştirilmelidir.
6. Veteriner Kontrolü
Yarışma başlamadan önce köpek veteriner denetimine sunulacaktır. İnokülasyon kuduza
karşı sertifikaları kontrol edilecektir.
Hasta ya da yaralı olan hamile köpeklerin yarışmasına izin verilmez.
7. Rekorlar Kitabı ve Lisans
Her köpeğin organizasyon komitesine verebileceği bir kayıt defteri ve lisansı olması
gerekmektedir.8. Başkanlar
FCI tarafından seçilen çeviklik Komitesi nitelikli hakemlerin seçilerek atanmasını
sağlayacaktır. Bunların her biri farklı ülkeden olmalıdır.
Atanan hakemlerden ikisi yarışmadan sorumludur.
Hakemin birinci dereceden akrabalarının köpekleri veya eğitmenleri yarışmaya katılamaz.
Hakemlerin giderleri FCI tarafından karşılanır.
Hakemlerin FCI dillerinden Fransızca almanca İngilizce İspanyolca dan birini bilmesi
gerekmektedir.
9. Özellikler
Organizasyon komitesindeki tüm görevliler ve yarışmaya katılan köpekler, sahipleri ve
eğitmenleri FCI tarafından belirlenen düzenlemelere ve kuralarla uymak zorundadırlar.

© von bagıra köpeklerimizin resimlerini izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

YouTube
Instagram