Frisbee Kuralları

Şampiyona kategorisi :

Frisbee – Toss & Fetch.

Genel Kurallar :
1. Yarışmacı, speed & accuracy atışlarında, yarışma esnasında değiştirmemek
kaydıyla istediği yöne doğru atış yapabilir. Bu seçimini başlama işaretinden
önce hakeme bildirir.
2. Atışlar sırasında tek frisbee kullanılabilir. (Speed & Accuracy için)
3. Yarışma esnasında kullanılmakta olan frisbee herhangi bir nedenle zarar
görürse, yarışmacı bu frisbee’yi hakeme vererek, yanında getirmiş olduğu yedek
bir frisbee ile yarışmaya devam eder. Frisbee değiştirme sırasında süre
durdurulmaz. (Speed & Accuracy için)
4. Yarışma öncesi kimseye antrenman izni verilmez. (Hem Freestyle hemde
S&A için)
5. Yarışma sırasında köpeğin alanda pislik bırakması durumunda handler’in
temizliği yapması istenir. Bu süre zarfında zaman durdurulur.
6. Kanamalı olan dişi köpekler, periyotlarının hangi aşamasında olursa olsunlar
yarışmaya kabul edilmezler. Yarışma alanına yaklaşmalarına da müsaade
edilmeyeceğinden, alana getirilmemeleri önerilir.
7. Yarışmaya katılacak köpeklerin, tüm aşılarının tam ve zamanında yapıldığına
dair aşı karnelerinin kayıt sırasında organizasyona ibraz edilmesi gerekir.
8. Yarışma esnasında, seyirci köpeklerinden birisi alana girerek yarışmanın
devamına engel bir durum oluşturursa, kronometre durdurulur, seyirci köpeği
sahadan çıkarıldıktan sonra, yarışma kaldığı yerden devam eder.
9. Frisbee yarışmaları bir aile eğlencesi olduğundan yarışmacılar arasında
münakaşa kavga ve uygunsuz davranışlara müsaade edilmez. Uyarılara rağmen
uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, yarışmacı yada yarışmacılar
diskalifiye edilir.
10. Köpeklere sert davranış diskalifiye nedenidir.
11. Köpeklerin yarışma sırasında hakemlere veya çevreye gösterecekleri
agresyon diskalifiye sebebidir.
12. Köpekler yarışma haricinde boxlarında yada handler kontrolünde kayışlı
tutulurlar.
13. Yarışmacıların, ortama ve genel toplum kurallarına uygun kıyafet giymeleri
gerekir.
14. Hakem kararlarına hiçbir şekilde itiraz edilemez.
15. Bir köpek yarışma gününde (o yarışma için) sadece tek bir handler ile
yarışabilir. Ancak bir handler 2 köpekle yarışmaya katılabilir. İstisna olarak,
farklı bir kategoride yarışması kaydıyla, aynı köpek, aile bireylerinden bir
başkasıyla beraber, bir kez olmak üzere tekrar yarışabilir. Puan kriterleri :
Tam puanlar köpeğin ayakları yerdeyken, buçuklu puanlar köpeğin diski havada
yakalaması durumunda verilir.
Köpeğin arka ayaklarının tamamının zone çizgisini geçmesi durumunda düştüğü
zonun puanını alır. Ön ayakların 4. Zonda arka ayakların 3. Zonda olması
durumunda köpek 3. Zonun puanını alacaktır.
Yarışma süresi 90 saniyedir.

© von bagıra köpeklerimizin resimlerini izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

YouTube
Instagram