IPO 1

IPO 1 Yönetmeliği

Köpekler en az 18 aylık olmalı ve BH sınavından geçmiş olmalıdır.
IPO A, B ve C olmak üzere üç bölümden oluşur.

A Bölümü ( İz )

İz Sürme Çıkış noktası bir levha ile Belirtilir. Çıkış noktasında bir süre ( 10 – 15 saniye )
beklendikten sonra iz normal adımlarla yürünür. Şekil olarak I_I veya sandalye şekli olabilir.
Çıkış noktasından itibaren 300 adımlık izde, iki eşya iz üstüne Bırakılır son eşya izin bitiş
noktasına bırakılır eşyaların ebadı 10 cm uzunluğunda 3 cm genişliğinde ve 1 cm kalınlığında
tekstil, deri veya ahşap malzemelerden olmak zorundadır, renk olarak zemin renginden çok
farklılık göstermemelidir. İz iki 90 derece köşeden I_I veya sandalye şeklinde olmalıdır. İz
köpek sahibi tarafından bırakılır ve 20 dakika bekletilmek zorunludur. Köpek sahibi çıkış
noktasına gelmeden önce hakeme köpeğin ismini ve kendi ismini söyleyerek kaydını yapar.
Köpek çıkış noktasından izi takibe alır ve 10 m’ lik kayışta iz sürmeye başlar. Sahibi 10 m’lik
mesafeye ulaşıncaya kadar bekler ve sonrasında 10 m’ lik mesafeyi koruyarak köpeğini takip
eder ve hiç bir şekilde olumlu veya olumsuz müdahale yasaktır. Köpek sakin istekli bir
şekilde izi takip etmelidir. Eşyaların bir tanesi birinci veya ikinci doğruların ortalarına
koyulabilir ancak bunu daha önce hakeme bildirmek zorunludur. İkinci eşya üçüncü doğrunun
sonuna yani izin sonuna koymak zorunludur. Köpek ilk eşya ya geldiğinde kendiliğinden
eşyayı işaret etmek zorundadır. Bunu oturarak, ayakta veya yatarak yapabilir ancak nasıl
işaret edeceğini yine hakeme önceden bildirmek zorundadır. Köpek eşyayı işaret edince sahibi
köpeğin yanına gelir ve bulunan eşyayı havaya kaldırarak hakeme gösterir. Daha sonra komut
üzerine köpek iz takibini sürdürür. İz bitiminde son eşyayı bulunca aynı işlem tekrarlanır ve iz
sürme hakeme bulunan eşyalar gösterilerek tamamlanmış olur. Hakem değerlendirmesini
yapar ve puanını açıklar.
Puanlama: iz sürme 80 puan iki eşya bulması 20 puan. Toplam alınabilecek en yüksek puan
100 puandır.
En az %70 yani 70 puan almak zorundadır.

B Bölümü ( İtaat )

Çıkış noktasından en az 50 adım ileriye doğru tasmasız yürüyüş gösterilir, köpek istekli ve
sahibine konsantre olarak canlı bir şekilde sol diz hizasında yürümelidir, sonra geldiği yöne
doğru ters dönüş gösterir 10 adım normal yürüyüş gösterir ve hemen sonra en az 10 en fazla
15 adım hızlı yürüyüş hemen arkasından kesintisiz en az 10 en fazla 15 yavaş yürüyüş gösterir
ve normal yürüyüşle devam eder 10 adım sonra sağ veya sola dönüş gösterir, 15 adım sonra
tekrar sağa veya sola dönüş gösterir ve 20 adım sonra tekrar ters dönüş gösterir ve 10 adım
sonra sahibi durur aynı anda köpek komutsuz sahibinin sol tarafında oturmak durumundadır.
10 adım normal yürüyüş sonrası sol veya sağ dönüş yaptıktan sonra grup içine girer en az
birer kez kişilerin etrafından sağ ve sol dönüş göstermelidir (8 çizmelidir ) ve bir kez grup
içinde oturmalıdır.Daha sonra çıkış noktasından başlayarak en az 15 adım normal yürüyüş yaptıktan sonra otur
komutu vererek köpek otur bekle pozisyonunda beklerken sahibi 30 adım ileriye gider ve
köpeğine doğru döner bekler, hakem işareti verince tekrar köpeğinin yanına gelir köpeğiyle
birlikte 10 adım daha normal yürüyüş yaptıktan sonra köpeğine yat komutunu verir ve
duraksamadan 30 adım ileriye gider ve köpeğine doğru döner bekler, hakem işaret verince
köpeğini ismiyle veya komut ile yanına çağırır, köpek hızlı ve istekli bir şekilde sahibinin
önünde durur ve otur pozisyonunda bekler, sahibinin komutu üzerine köpek sahibinin sol
tarafına geçer ve oturur.
Bir sonraki aşamada aport yani 650 g’ lık dambeli; 15-20 m yerden, 1 m ve 1,80 m engel
üzerinden getirmek zorundadır.
Köpek sol tarafında oturarak bekleme pozisyonuna alınır sahip 650 g’lık dambeli 15-20 m
ileriye doğru atar, köpek komut üzerine hızlı bir şekilde gider dambeli yerden alır sahibine
getirir ve önünde oturur ağzındaki dambeli yere bırakmadan sahibinin almasını bekler. Sahibi
dambeli aldıktan sonra komut ile tekrar sahibinin sol tarafına geçer ve oturur.
Aynı işlem 1 m engelde ve 1.80 m engelde uygulanır.
Daha sonra köpekle birlikte çıkış noktasına doğru gider bu arada ikinci köpek yat bekle
komutundan alınır ve oda çıkış noktasına doğru gelirken, ilk köpek ileri komutu ile birlikte en
az 30 adım ileriye koşarak gitmek zorundadır ve yat komutu verilince köpek sahibine doğru
dönerek yatar. Sahibi köpeğinin yanına gider yat pozisyonundan otur pozisyonuna alır ve itaat
bölümünü tamamlamak üzere köpeğini hakemin belirlediği yere yat bekle komutu ile yatırır
en az otuz adım uzaklaşır ve ikinci köpek itaat bölümünü tamamlayana kadar köpeği yat
komutunda iken en az 30 adım ilerde sırtı köpeğine dönük şekilde beklemek zorundadır. Daha
sonra her iki köpek sahibi köpekleriyle birlikte itaat bölümünü tamamladıklarını hakeme
bildirirler.
Hakem her iki Köpek için değerlendirmesini yapar bu arada sahibleri ve köpekler hakemin
yanından ayrılmamalıdırlar.
Toplam 100 puan en az %70 yani 70 puan almak durumundadır.

C Bölümü ( Koruma )

Koruma sınavı için gerekli olan 2 adet gizlenme noktalarının orta çizgisini takiben köpek ve
sahibi yerlerini alırlar. Köpek ileri komutu üzerine birinci gizlenme noktasına koşarak yönelir,
gizlenme noktasını taradıktan sonra sahibi köpeği çağırır, köpek yanına gelince sahibi ikinci
ileri komutu ile hemen ikinci gizlenme noktasına yönlendirir, köpek hızını kesmeden, aynı
komutlar üzerine altıncı gizlenme noktasına ulaşır. Burada (Helfer-Yardımcı) beklemektedir.
Köpek buraya ulaştığı zaman canlı bir şekilde havlayarak yardımcıyı bulduğunu sahibine
bildirir. Bu arada sahibi köpek ikinci noktaya ulaşıncaya kadar yürür ve köpek havlamaya
başlayınca hakemin işareti gelinceye kadar olduğu yerde beklemek zorundadır. Köpek
havlamaya devam etmeli ve yardımcının yanından kesinlikle ayrılmamalıdır, sahibi köpeğin 5
adım yanına kadar yaklaşır ve hakemin komutu üzerine köpeği çağırır veya köpeğin yanına
giderek komutla pozisyon alır.
Yardımcının dışarı çıkıp daha önceden belirlenmiş bekleme noktasına kadar gidip
beklemesini söyler, yardımcı pozisyon aldıktan sonra sahibi köpeği ile Helfer beş adım kala
yaklaşır yat komutu verir ve gizlenme noktasını aramak için gizlenme noktasında bekler, bu arada hakemin işareti üzerine yardımcı kaçmak için hareketlenir, köpek yat pozisyonundan
hemen saldırıya geçer ve yardımcının kolluğundan ısırarak kaçmasını engellemelidir. İlk bırak
komutundan sonra ikinci bir saldırı doğrudan köpeğe doğru uygulanır Yardımcı(Helfer)
sopası ile iki defa omuz veya sırt bölgesine vurduktan sonra saldırıyı durdurur ve sahibinin
verdiği bırak komutu sonrası köpek ısırmayı bırakır ancak yine dikkati yardımcının üzerinde
olmalı ve ayrılmamalıdır. Üç defa bırak komutu verme hakkı vardır.
Hakemin işareti üzerine sahibi köpeğin yanına gider ve yardımcının sopasını almadan köpek
uzun atak için pozisyona götürülür.
İkinci bölüm’de köpek ve sahibinden 50m uzağından sahanın ortasına doğru ilerleyen daha
sonra saldırıya geçmek üzere köpek ve sahibine doğru koşar adımlarla yönelen yardımcıyı
karşılamak üzere köpek serbest bırakılır. Köpek hızla yardımcıya doğru koşar ve yardımcının
engelleme hareketlerine rağmen kolluğu ısırarak yardımcıyı kontrol altına almalıdır, boğuşma
esnasında yardımcı vurmadan baskı uygulamalıdır. Yardımcı saldırıyı kestiği anda ve
sahibinin uzaktan verdiği bırak komutuyla(üç defa bırak diyebilir ) ilk iki komutu olduğu
yerden, üçüncü komutu vermek için 5 adıma kadar yaklaşabilir birlikte köpek ısırmayı bırakır
ancak dikkati yine yardımcının üzerinde olmalıdır havlayabilir zorunlu değildir. Hakemin
işareti üzerine sahibi köpeğin yanına gelir ve yardımcının sopasını alarak hep birlikte hakemin
yanına gelirler, görevin tamamlandığını bildirerek sopayı teslim eder ve ayrılırlar.
Toplam 100 puan. Bu bölümde en az 80 puan almalıdır.

© von bagıra köpeklerimizin resimlerini izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

YouTube
Instagram