DUS – Dobermann Uygunluk Sınavı

DUS – Dobermann Uygunluk Sınavı

Dobermann dünyasında değişik isimlerle adlandırılan( Almaya’da zpt ) ırk standartlarına uygunluk sınavının ilkini TürkiyeDobermann Irk Derneği olarak Antalya Orfe Clubta 2 Aralık 2012 tarihinde ülkemizin saygıdeğer eğitmenlerinden Tarkan Özvardar’ın hakemliğinde gerçekleştirdik. DUS sınavı, ZTP den daha kolay olarak hazırlandı, bunun amacı ülkemizde yeni yeni başlayan dobermann organizasyonlarında üyelerimizin şevkini kırmamaktır. Ilerleyen yıllarda bu sınavı zorlaştırıp, ZTP ile aynı seviyeye çıkarmayı dusunuyoruz.

Dobermann Uygunluk Sınavı adını verdiğimiz bu sınavda temel amaç Dobermann ırkının planlı ve doğru bir şekilde üretimini sağlamak; sağlıklı, doğru karakterli nesiller elde etmektir.

1.Genel Açıklama:

Bu sınav Dobermann ırkının planlı ve doğru bir şekilde üretimini sağlamak; saglikli, dogru karakterli nesiller elde etmek için düzenlenmiştir.

Bu sınavın amacı Dobermann ırkında olması gereken; doğru karakter, iş kabiliyeti, düzgün ve güçlü anatomi gibi özelikleri ön plana çıkarmak, kalıtsal sorunları yok ederek üstün vasıflar gösteren Dobermann’ları üretim için kullanmaktır. Bu sayede dünya standartlarında üretim yaparak bu ırkı gelecek nesillere doğru ve güçlendirerek taşımaktır.

Bu sınavı sadece Dobermann Irk Derneğinin yetkilendireceği ırk standartları ve iş sınavı hakemleri düzenleyebilir.

Bu sınava katılabilmek için Dobermann’da gerekli olan vasıflar ve şartlar söyle sıralanmaktadır;

 1. Bu sınava iştirak edecek Dobermann en az 15 ayini doldurmuş olması gerekmektedir.
 2. Kalça filminin (HD) Dobermann İrk Derneğinin yetkilendirildiği veteriner kliniklerince çekilmiş olması ve değerlendirilmenin Derneğe sunularak Dernek merkezi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 3. Sınav öncesi veteriner muayenesi esnasında ya da sınav esnasında hasta olduğu veya sınava devam edemeyeceğine hakem tarafından karar verilen Dobermann’lar sınava giremeyecek veya sınavları iptal edilecektir.
 4. Kızgınlık döneminde olup bu dönemin bulgularını gösteren dişi köpekler Hakeme bildirilir ve hakem süreci belirler.
 5. Sınav öncesinde sınava katılacak kopeklerin; Dernek kayıtları, orijinal Soy Kütük Belgeleri ( secereleri ), mikro-çip numaraları ve aşı karneleri derneğin görevlendirdiği kişi ya da kişilerce kontrol edilecektir. Yanlış Soy Kütük Belgesi, Eksik aşı, okunmayan mikro-çip. v.b. gibi sorunlardaDobermann sınava kabul edilmeyecektir.

Sınavın işleyişi:

Sınav başlamadan önce hakem, tüm katılımcılara kısaca testin anlam ve amacını açıklayan bir konuşma yapar. Testin ilk aşaması olarak katılımcı ve Dobermann’ını hakeme rapor edilir.

1. Bölüm: Irk Standartları Değerlendirmesi Fazı

İlk olarak gerekli vasıflar ve ön şartlar incelenir.

Dobermann kayışlı bir şekilde hakeme takdim edilir Hakem diş ve testis kontrolünü yapar sonra uygun olan bir düzlemde cidago ( boy ) ölçümü yapılır. Hakem gerekli gördüğü durumlarda boy dışında ölçümler yapabilir, kilo ölçümü isteye bilir. ( Aranan Standartlar FCI’ın belirlediği kıstaslar üstünden değerlendirilir ) daha sonrası normal ring kuralları uygulanır Irk Değerlendirme bitmiş olur. ve koruma safhasına geçilir.

Tüm sınav boyunca Dobermann’ın tanıtımı ve çalışmalarında dikenli ( pinch ) tasma, bel-göğüs tasması, elektirikli tasma gibi unsurların kullanılması yasaktır.

Ring koşusu sırasında hakemin onayıyla 50 adımlık bir mesafeden kuru sıkı 6 mm tabancadan iki el ateş edilir. Dobermann silah sesine karsı korku, agresyon ya da kontrolsüz heyecan göstermemelidir.

Tüm sınav boyunca Dobermann’ın karakteri gözlem altına alınır, hakem köpeğin bir Dobermann’da olması gereken doğru ve sağlam karakter yapısının varlığını gözlemlemektedir. Bu özelikle Dobermann’ın kendine olan güvenini, rahat davranışını, iyi huylu ve sağlam karakter yapısında olduğunu göstermesi ile belirlenmektedir.

Bu bölümde Dobermann Değerlendirmeden en az iyi notu almalıdır.

2. Bölüm: Koruma Fazı

 

A. Kısa Atak

İdareci kendini ve Dobermann’ını sevk kayışlı haliyle Hakeme takdim eder.

Hakemin belirlediği noktaya, gizlenme noktasının 30 adım ilerisine gider.

Hakemin talimatı üzerine köpek sevk kayışlı olarak sahibinin sol tarafında yürüyerek gizlenme noktasına doğru ilerler.

Dobermann idareciyi yakın mesafede ( omuz-diz boylamı ) ve solda takip etmelidir.

Hakemin işareti üzerine gizlenme noktasında bulunan figüran Dobermann gizlenme noktasına 5 adım kala Dobermann’a atak mizanseni yapmak üzere çıkış yapar. ( İdareci saldır komutu verebilir. )

Dobermann anında karşı atak yaparak figüran kolluğunu sert ve dolu bir şekilde ısırıp bırakmaması gerekmektedir.

Dobermann ısırdıktan sonra yardımcı Dobermann’la transport esnasında iki defa sopası ile köpeğin sırtına, omuz bölgesine veya ön kol bölgelerine vurur.

Saldırı esnasında idareci köpeğine sesli destek verebilir.

Hakemin talebi üzerine figüran saldırıyı durdurur ve sakince bekler.

Dobermann kendi halinde veya sahibinin bırak komutu üzerine ısırmayı bırakıp figüranı hareketine müsaade etmeyecek şekilde havlayarak ya da odaklanarak göz hapsinde tutmalıdır.

İdareci 3 kere bırak komutu verebilir.

Hakemin işareti üzerine sahibi köpeğinin yanına yaklaşır.

Dobermann’ın ısırmayı bırakmaması durumunda hakemin işareti ile idareci Dobermann’ını yanına giderek kolluktan ayırır.

İdareci Dobermann’ını sol tarafında yürüterek hakemin gösterdiği gizlenme noktasına gider.

B.Uzun Atak

 

Gizlenme noktasında bulunan idareci ve Dobermann hakemin talimatı üzerine orta çizgi hizasına gelirler.

Dobermann sevk kayışı çözülür ve tasmasından tutulur ya da tasma tutulmadan kopek sabit komut altına alınır.

Bu posizyon figüranın atak aksiyonu başlayana kadar ve ileri komutu verilinceye kadar bozulmaz.

Figüran hakemin talimatı üzerine gizlenme noktasından çıkar ve normal adımlarla orta çizgi hizasına doğru yürür yaklaşık köpeğe uzaklığı 70-80 adım olmalıdır.

Saldırı başlar başlamaz hakem idareciye Dobermann’ın saldırıyı karşılaması için talimat verir.

İdareci hemen ileri komutu ile birlikte Dobermann’ı bırakır.

Dobermann ısrarlı, enerjik, sıkı, dolgun, kendine güvenli ve sakin bir ısırma ile saldırıya karşı koymalıdır.

Dobermann figüran kolluğunu sert ve dolu bir şekilde ısırıp bırakmaması gerekmektedir.

Dobermann ısırdıktan sonra yardımcı sopa vurmadan kısa bir karşı baskı uyguladıktan sonra, hakem işareti ile saldırıyı durdurur.

Dobermann uzun atakta kolluktan çıkması durumunda kendiliğinden ikinci atak yaparak kolluğu ısırmak isterse figüran Dobermann’a yardım edebilir. Bu durum kabul görebilir ama puanlamaya etkisi olacaktır.

Bunun üzerine Dobermann kendiliğinden veya idarecinin bırak komutu vermesi üzerine kolluğu ısırmayı bırakmalı ve figüranı gözden kaçırmadan dikkatle izlemelidir.

İdareci 3 kere bırak komutu verebilir.

Dobermann’ın ısırmayı bırakmaması durumunda hakemin işareti ile idareci Dobermann’ını yanına giderek kolluktan ayırır.

Hakemin talimatı üzerine idareci Dobermann’ına doğru ilerler ve sevk kayışını bağladıktan sonra uzaklaşarak, Hakemin yanına gelir görevin tamamlandığını bildirir ve sahadan ayrılırlar.

Diskalifiye Olmaya ya da Sınavın Sonlandırılmasına Neden Olacak Durumlar

 • Irk standart tespit fazı esnasında hakemin ölçüm ve muayenelerindeki müdahalelerinde agresyon ya da korku davranışı gösteren Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Diş eksiği ya da fazlası olan Dobermann’lar diskalifiye olurlar. ( Zorunlu operatif müdahale edildiyse idarecinin veteriner raporu ve röntgen bulgularını hakeme ve dernek yetkililerine sunması gerekir. Aksi takdirde diskalifiye olurlar.)
 • Makas şeklinde basmayan çene ve yanlış çene yapısına sahip Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Boy ölçümünde ırk standartları ölçülerinden +2cm ve -2cm’ den fazla sapman Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Erkek Dobermann’da eksik ya da tek testisli Dobermann’lar,
 • Cinsel yapıya ters görüntü gösteren Dobermann’lar,
 • Silah sesine karsı korku, agresyon ya da kontrolsüz heyecan gösteren Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Sınav esnasında sınav prosedür ve kurallarının dışında davranış gösteren idareci ve Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Sınav esnasında idarecisine karşı agresyon ya da korku davranışı gösteren Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Sınav öncesi kızgınlığı hakeme ya da yetkililere bildirilmemiş Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Koruma fazında figürandaki kolluk kısmı hariç bölgelere atak yapan Dobermann’lar diskalifiye olurlar.
 • Sınav öncesi ya da sınav esnasında idarecinin Dobermann’ına uygunsuz davranışı veya şiddet uygulaması hakem tarafından tespit edilirse sınav sona erer ve diskalifiye kararı alınır. Bu davranışı gösteren idareciler dernek disiplin kuruluna sevk edilirler.
 • Sınav öncesi ya da sınav esnasında idareci hakeme ya da diğer katılımcılara karşı disiplinsiz ve saygısız davranışta bulunursa sınavları durdurulur ve diskalifiye olurlar. Bu davranışı gösteren idareciler dernek disiplin kuruluna sevk edilirler.

© von bagıra köpeklerimizin resimlerini izinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

YouTube
Instagram